Om oss

Informasjon om firmaet

Novateq har i dag to fulltidsansatte og to deltidsansatte

Jan-Åge Solvang Jan-Åge Solvang;
Daglig leder

Har daglig drift/innkjøp og tar seg av kontakten med bedriftsmarkedet.
Erfaring fra IT-drift siden 80-tallet. Har også erfaring fra produksjonsindustri og jobbet på slutten som IT og logistikkansvarlig for Polargruppen (Biobag).

« »

Terje SolvangTerje Solvang;
Seniorkonsulent

Terje tar seg av størsteparten av brukerstøtte samt feilsøk på utstyr som trenger en sjekk. En tålomdig sjel når feil oppstår. Han har opplæring blant annet fra Næringsakademiet og er en svoren bruker av MicroSoft sine produkter som han har opparbeidet betydelig erfaring med.