Hvorfor velge oss

Dette er kun en skyggeside som redirecter til http://novateq.no/1/hvorfor-velge-novateq/

Hvis URL blir endret på http://novateq.no/1/hvorfor-velge-novateq/ så må redirect endres.

Dette gjøres her: http://novateq.no/wp-admin/tools.php?page=redirection.php