Om oss

Novateq har i dag to fulltidsansatte:

Jan-Åge Solvang;
Daglig leder

Har daglig drift/innkjøp og tar seg av kontakten med bedriftsmarkedet.
Erfaring fra IT-drift siden 80-tallet. Har også erfaring fra produksjonsindustri og jobbet på slutten som IT og logistikkansvarlig for Polargruppen (Biobag).

Goran Milovanovic;
Seniorkonsulent

Goran tar seg av størsteparten av brukerstøtte samt feilsøk på utstyr som trenger en sjekk.